Sessiz,
Sakin ve ağır adımlarla
Gitti bu dünyadan
Hiç aç kalmamış
Hiç susamamış gibi
Hiç aşka düşmemiş gibi…