Bir yaz gecesindeki
O dingin esintide
Hafif ayazın
Naif kokulu çiçeklerin
Cana geldiği saatlerde
Dinlendirmeli
Dillendirmeliyiz
Ruhlarımızı
Temizlemeliyiz
Kirlerden sahteliklerden
Soyup kendimizi
Çıkmalıyız kabuklarımızdan
İşte o zaman
Birbirimizi aramaya koyulabiliriz
Bilirim
Saf ruhlar bulurlar birbirlerini
Bir yaz gecesinin
Dingin esintisinde
Suların sahili kucakladığı saatlerde