Yoruyor insanlar
Yıldırıyor bekleyişler
Saklıyor acıları boşvermişlik
Uzun geliyor kısa dakikalar

Gitgide…

Ağıt yaktık geçenlere
Seninle gecelerce
Hayalinle sarılarak
Umut aradık doğan güneşte

Anlamsız…

Sonu mu başı mı
Akılda mı kalır kalpte mi
Umutsuz bir yolculuk, bir bekleyiş
Gelir mi gelmez mi

Sonrası…