Yanlış bir sevda
güzel duyguları
edince telef

Aşk seleftir
hüzne
yalnızlık halef!