Yaktın viran ettin gönül bağımı
Vurdun şu sineme kanlar akıttın
Yolan kurban ettim soyha canımı
Yoldum saçlarımı aklar bıraktın

Balı zehr eyledin verdin gönlüme
Aşkını can bildim öksüz ömrüme
Baykuşlar tünedi benim gülüme
Kopardın gülümü dalsız bıraktın

Kul Ömer’in ömrü yoluna kurban
Güldün garip yüze bıraktın hayran
Görestim cemalin gelsin de bayram
Göreyim yüzünü hasret bıraktın